wedstrijdreglement h.v. de voorn

 

reglement voor alle wedstrijden van h.v. de voorn

1. Verzamelen op de plaats en tijd volgens het wedstrijdschema, dit is een half uur tot 3 kwartier voor de wedstrijd.


2. Indien door bepaalde omstandigheden niet op een vastgestelde plaats gevist kan worden, zal één van de bestuursleden tot uiterlijk een half uur voor de vastgestelde begintijd van de wedstrijd op deze plaats op de eventuele laatkomers wachten.


3. Loten en plaatsnemen bij het nummer, men mag maximaal 1,5 meter links of rechts van het nummer plaatsnemen.


4. Bij het vissen op de vlotten in de Sliedrechtse Haven is het niet toegestaan achter het nummer te vissen. (niet omdraaien dus!)


5. Peilen en uitloden voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan.


6. 1e signaal met scheepstoeter:

Vissen en voeren (milieu bewust a.u.b.) Bij aanvang éénmaal zwaar voeren, licht bijvoeren, onder licht bijvoeren verstaat men de hoeveelheid verstaat men de hoeveelheid voer die de hengelaar met één hand samen kan knijpen.


7. Het gebruik van gekleurd aas is verboden.


8. In de periode van 1 april t/m 31 mei zijn de volgende aassoorten verboden:

-Worm of nabootsing daarvan

-Slachtproducten

-Dood of levend visje, stukjes vis ongeacht de grote

-Alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm


9. Voor de volgende vissoorten geldt en gesloten tijd:

-snoek 1 maart t/m 30 juni

-baars, barbeel, kopvoorn, sepeling, sneep, winde

snoekbaars en vlagzalm 1 april t/m 31 mei

-beekforel, beekridder, bronzalm 1 oktober t/m 31 maart

Het is verboden deze vissoorten, in de genoemde gesloten periode in het bezit te hebben en kunnen daarom in deze periode ook niet ter weging worden aangeboden.


10. Voor de volgende vissoorten geldt een minimummaat:

-Aal/Paling 28 cm

-Bot 20 cm

-Kopvoorn 30 cm

-Snoek 45 cm

-Winde 40 cm

-Baars 22 cm

-Forel 25 cm

-Rietvoorn 15 cm

-Snoekbaars 42 cm

-Zeelt 25 cm

Het is voor de wet verboden ondermaatse vis in bezit te hebben, deze kan echter wel ter weging aangeboden worden, het in bezit hebben geschiedt geheel op eigen risico!


11. Men mag maar één hengel met een enkele haak te water hebben.


12. 2e signaal met scheepstoeter: Einde wedstrijd.


13. Het in bezit hebben van vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt en het in bezit hebben van ondermaatse vis geschiedt geheel op eigen risico.


14. Het gebruik van katapult is toegestaan, maar geschiedt geheel op eigen risico.


15. Gewicht van gevangen vis telt alleen mee voor de competitie als deze, persoonlijk, na het eindsignaal wordt aangeboden.


16. Besluit de wedstrijdcommissie tot tussenweging, om beschadiging van en aan gevangen vis te voorkomen, wordt de wedstrijd gedurende deze weging stilgelegd. De gewichten van de tussenweging en die van na het eindsignaal vormen tezamen het dagresultaat.


17. Alle wedstrijden gelden voor de competitie, met uitzondering van het jaarlijkse kasconcours.


18. De wedstrijdcommissie is gerechtigd een wedstrijd af te breken als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. onweer). Het dan gevangen gewicht telt als dagresultaat.


19. Als er overtredingen geconstateerd worden, dient dit door minimaal twee personen aan de wedstrijdcommissie gemeld te worden.


20. Bij geschillen beslist het bestuur.
Opgemaakt: 29 december 1999.