CONCEPTVERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING

H.V. ,,DE VOORN” d.d. 22 FEBRUARI 2019

te SLIEDRECHTAANWEZIG ; 17  leden


AFWEZIG met kennisgeving ;  C. Vlot, N.Bosson


AGENDA


1    Opening

2    Notulen van de vorige vergadering

3    Prijsuitreiking van de diverse competities

4    Behandeling financieel verslag 2018

5    Behandeling begroting 2019

6    Verslag van de kascontrole-commissie, tevens verkiezing nieuw kcc lid

7    Bestuur mededelingen

8    Jaarverslag door J.Wit

9    Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt voor om Wim de Groot in het bestuur op te nemen.

10   Rondvraag gevolgd door een pauze

11   Beantwoording van de vragen welke bij de rondvraag gesteld zijn 

12   Sluiting1   Opening door D.v.Eck


Derk heet een ieder welkom. Hij is blij alle aanwezige leden op deze avond te mogen begroeten en

vraagt een ogenblik stilte i.v.m. het overlijden van enkele leden zijnde ; de heer R.G. Ditmer , de heer E.S. Stok en de heer H.Vink.  


Ook verklaard hij in het kort de afwezigheid van Cees Vlot.

Zoals we allemaal weten is onze voorzitter getroffen door een herseninfact hetgeen gelukkig goed is afgelopen.

Daarna kreeg hij last van diverse gezondheidsproblemen.

We wensen hem van harte beterschap.

Joop Wit zal in zijn jaarverslag er dieper op ingaan.
2   Notulen van de vorige vergadering


Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen.

John de Paus heeft nog wel een opmerking over zijn vorige keer niet beantwoorde vraag betreffende  de visie van de vereniging. Dit kan bij de rondvraag.3   Prijsuitreiking van de diverse competities 2018.


Algemeen kampioenschap.

1. J.Mijnster met 2163 punten

2. N.Bosson met 2044 punten

3. J. de Paus met 1964 punten


Zomer kampioenschap.Winter kampioenschap.

1. G.Timmer met 963 punten1. J.Mijnster met 799 punten

2. N.Bosson met  916 punten2. J.de Paus  met730 punten

3. J.Mijnster met 826 punten3. C.Visscher met661 punten

                4. N.Bosson  met 647 punten

                5. H.A.Groenewegen met 599 punten


Meest gevangen vis in een wedstrijd.                     Cornelia beker

J.de Paus                             J.Mijnster met 37.370  gram

Hij wist op 24 juni  28.380 gram te vangen.


Alle aanwezige prijswinnaars hebben een cadeaubon van Hareco ontvangen.


Aansluitend aan de prijsuitreiking van de diverse competities zijn door Derk van Eck nog een aantal

speciale prijzen uitgereikt en wel aan ;

– alle leden van de wedstrijdcommissie voor de vele werkzaamheden aan de waterkant

– Chris Hoogesteeger welke week in / week uit alle viswedstrijden op de site zet en voor het beheren van de website.4.  Behandeling financieel verslag 2018

Hierop komen geen op - of aanmerkingen.

Derk geeft een toelichting op het financieel verslag. Hij geeft aan dat het bedrag ( totaal bezit) op b.v. 31-12-2018 een momentopname is en het gehele jaar door zal fluctueren.


C.Visscher vraagt of we op e.e.a. manier niet meer reclame kunnen maken voor de vereniging b.v. op Sliedrecht 24. Behandelen bij rondvraag.


5.  Behandeling begroting 2019

Hierop komen geen op - of aanmerkingen.


6.  Verslag kascontrolecommissie tevens verkiezing nieuw kcc lid

We horen van Chris Hoogesteeger dat alles weer prima in orde was.

Bert Groenewegen geeft zich op als nieuw kcc lid.

Leen van de Mooren is reserve kcc lid.


7. Bestuur mededelingen.


– Wedstrijdvissen tegen een andere vereniging gaat door op zaterdag 20 april in GrootAmmers  en wordt georganiseerd door GrootAmmers . Overige informatie komt z.s.m. op de website.

_ Het daarop volgende jaar is de organisatie in handen van HV DE Voorn.

– Eieren vissen is principe gepland bij Kanaal van Steenenhoek ( locatie Schelluinen ) op 14 april.

– Bestuur houd vinger aan de pols bij nieuws over ontwikkelingen van de commerciële visvijvers.

– Zomeravondwedstrijden vinden weer plaats . Niet over 8 maar 6 wedstrijden. Info volgt.8.  Jaarverslag van de voorzitter.

Joop Wit heeft dit wederom op zich genomen bij absentie van onze voorzitter.


We missen onze voorzitter helaas nu al twee jaar vanwege problemen met z,n gezondheid.

Hij was afgelopen zomer aardig opgeknapt en ging al weer sponsor- geld ophalen. En wie kan dit nu beter als Cees ?

Toen sloeg het noodlot weer toe. Hij kreeg een eenzijdig ongeluk op de dijk , z’n auto total loss en een scheurtje in z’n middenrif. Dus weer terug bij af, rijbewijs kwijt en nu maar weer afwachten.


Het is een bewogen jaar geweest. We hadden een nieuw bestuurslid Henk Vink maar daar ging het aan het begin van het seizoen mis mee. Zoals u weet is het slecht afgelopen met hem en is hij helaas eind december overleden.

We wensen zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.


Wat hebben we dit jaar gedaan ?


Begin dit jaar hebben we een uitnodiging gehad van Sportvisserij ZWN om te assisteren bij vislessen voor een lagere school in Sliedrecht.

Daar hebben we positief op gereageerd en met 5 – 6 man geholpen bij deze lessen zowel met de theorie als in de praktijk.

Ook voor onze vereniging was dit een groot succes al heeft het geen nieuwe leden opgeleverd.


Op het industrieterrein zijn er nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd en daar zijn we als hengelvereniging ook weer blij mee. Nu nog afwachten of wij er ook gebruik van kunnen maken.


Het afgelopen jaar is er voor het eerst een meerkampwedstrijd geweest met vijf andere verenigingen  in de Graafstroom. Deze wedstrijd is door onze vereniging gewonnen. Hopelijk wordt het in GrootAmmers weer een succes.


Er zijn op diverse plaatsen roosters geplaatst in de vijvers het afgelopen jaar,zodat we eindelijk vis hebben kunnen uitzetten. Daar zijn we tot nu toe zeer tevreden over. En waarom ? Er is al die tijd nog niet een dode vis boven komen drijven.

Er is uitgezet ; Brasem , grote Voorn en Kroeskarper.


Deze zomer houden we weer een zomeravond-competitie van zes wedstrijden. We hopen dat het weer een succes word met veel deelnemers. Wat, waar en hoe krijgt u nog te horen. Het kan op diverse locaties .


We hebben ook weer contact gehad met het Waterschap over het kroos en de draad alg . Als het weer problemen geeft deze zomer mogen we bellen naar het Waterschap en komen ze met specialisten kijken of er wat aan te doen is en zo nodig uitbaggeren.


We hebben twee leden bereid gevonden om een cursus boa – viscontroleur te volgen bij Sportvisserij ZWN. We hopen dat ze slagen en dat het resultaat zal opleveren.


Het vissen in de haven is dit jaar weer ouderwets goed. Beter als voorgaande jaren maar ja we weten dat dit nog geen garantie is voor de komende maanden.


Ook dit jaar waren er weer verschillende activiteiten zoals het eieren vissen, kasconcours, speculaasvissen en boutvissen.


Het wedstrijdrooster voor het nieuwe zomerseizoen is weer klaar. Hier zit ook weer een ,,oude” locatie bij. Dit is in de Linge bij ,, de bocht van Filius”.

Tevens zijn er weer diverse koppelwedstrijden, dus er is genoeg te doen.


Als laatste even een woord van dank. Dit geld zeker voor onze penningmeester Derk van Eck , die zijn vele werkzaamheden jaar in jaar uit naar alle tevredenheid uitstekend doet.


Ook willen we de wedstrijdcommissie hartelijk danken voor hun grandioze inzet en alle werkzaamheden die ze voor onze vereniging doen. Altijd als eerste aanwezig en als laatste weg.

Als er eens een keer iets anders loopt dan je zou willen bespreek het met de jongens van de wedstrijdcommissie. Ga niet lopen ,, griepen en grollen” want ze zijn allemaal van goede wil.

Opbouwende kritiek daar is dan ook niets mis mee.


De kascontrole-commissie ook bedankt. Alles is weer gecontroleerd en in orde bevonden.


We prijzen ons ook gelukkig met de watersportvereniging. Door hun mogen we in de haven weer gebruik maken van de mooie vlonders in de wintermaanden.


Ook onderschatten we wel eens de vele werkzaamheden van onze webmaster Chris Hoogesteeger en bedanken we hem voor zijn inzet om iedere week de website bij te houden.


Krijn Kroon is een bestuurslid waar we altijd op kunnen rekenen om te notuleren en zo nodig de handen uit de mouwen te steken, geen vraag is hem te veel.


We hebben ook nog onze hoofdsponsor en dat is HARECO. Harrie bedankt voor de prettige samenwerking.


We wensen u allen een geweldig visseizoen toe. Graag tot aan de waterkant.


Joop Wit

 

9. Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt voor om Wim de Groot in het bestuur op te nemen

Hierop komen geen op- of aanmerkingen en men is akkoord.10.Rondvraag gevolgd door een pauze.

a. Cees Hinten

Is de haag naast de parkeerplaatsen bij Fa. van Wijngaarden geen probleem?


b. J.de Paus

Maakt zich zorgen over de visie van HV de Voorn.

Hoe is de visie over een 5 a 10 jaar ?

Als onderdeel van visie geeft hij aan bijvoorbeeld een clubgebouw , eigen water, enz.


c. C.Hoogesteeger

Op het wedstrijdschema graag meer info over de locatie zodat iedereen het kan vinden.


d. P.Bakker

Had graag de namen van de aankomende viscontroleurs.


e. W.de Groot

Waar kan ik het beste de wedstrijdkalender in de regio vinden ?


f. J.Mijnster

Is HV de Voorn ook actief voor leden die b.v. 25 , 40 en of 50 jaar lid zijn?


11.  Beantwoording van de vragen welke bij de rondvraag gesteld zijn.


a. De haag aansluitend aan de parkeerplaatsen blijft laag. We moeten daar goed uitkijken want alles is omgeploegd en ingezaaid. De parkeerplaatsen zijn niet speciaal voor HV de Voorn aangebracht.


b. Visie is voor het bestuur geen gemakkelijk onderwerp. Wat is visie ?  Tijdens deze bespreking van zijn vraag geeft John aan de indruk te hebben dat het bestuur zich persoonlijk aangesproken voelt. Dit is niet zijn opzet. Verteld dat hij niet eens in de schaduw kan staan van wat mensen als Cees Vlot en Derk van Eck voor de vereniging betekenen. Maar we moeten wel verder. Daarom stelt hij voor om een speciale ,, visie-commissie “ te benoemen.

Dit wordt heel goed ontvangen. Resultaat ; in de visie commissie nemen plaats de volgende personen ;

– J.Mijnster

– J.de Paus

– C. Visscher

– C.Hoogesteeger

– P.Bakker

– W.de Groot ( als bestuurslid )

De nieuwe commissie gaat zich beraden om de vergaderingen te plannen.


c. J.Mijnster geeft het advies om de Google-locatie over te nemen.


d. De namen van de viscontroleur cursisten zijn ; C.Schot en M.de Wit


e. B.van Valen stuurt een email naar onze webmaster voor info over de wedstrijdkalender in de regio.


f. Derk van Eck kijkt in de administratie om b.v. leden welke 25, 40 of 50 jaar lid zijn van de voorn vanaf dit jaar uit te nodigen als jubilaris tijdens de jaarvergadering.


Sluiting


Omdat onze hengelsportvereniging  HV de Voorn volgend jaar 70 jaar bestaat  vraagt Derk of er  leden aanwezig zijn die plaats willen nemen in de jubileumcommissie om er zoals al bijna 10 jaar geleden weer een spetterend feest van te maken.

Dit is veel werk om niet te zeggen een hele klus. Het gaat niet alleen om het jubileumfeest maar betreft ook het gehele jubileumjaar zoals speciale wedstrijden , enz., enz.

We horen graag van jullie.
Derk dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Verslaggeving


K.Kroon